Deze internetaanwezigheid is voorzien en valt onder de verantwoordelijkheid van
Opleidings- en Trainingscommando, Defensie
Barchman Wuytierslaan 198, 3818LN Amersfoort
e-mail: lwc.ec-e@mindef.nl
Alle gegevens en informatie op onze internetpagina's zijn door ons zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Noch Defensie noch derden zijn aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Alle informatie is uitsluitend bestemd voor de bezoekers van het online aanbod. Defensie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. De respectievelijke aanbieders waar Defensie via een link naar verwijst, zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's daar. Verder neemt Defensie geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden die naar de website van Defensie linken. Defensie neemt geen verantwoordelijkheid voor de presentatie, inhoud of enige connectie met Defensie die op websites van derden wordt gemaakt. Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie aan te brengen.
Gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens
Defensie hecht veel belang aan de bescherming van persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens van de gebruikers van haar website. De volgende link brengt u naar ons privacy beleid met alle relevante informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
Het gebruik van de in het impressie gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod.